Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Khi màn đêm buông xuống , phố xá lên đèn thật lộng lẫy , đầy thơ mộng