Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Không cần chỉnh sửa. Với Redmi note8 pro. Sẽ lưu trọn những góc nhỏ thân quen trong ngôi nhà nhỏ yêu thương bình dị, nhưng cũng ngập tràn sắc màu cuộc sống, hoa lá cỏ cây.