Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
"Lặn tăm" Đánh dấu sự kết thúc của một ngày nhưng là sự bắt đầu của màn đêm, có thể là trăng, sao hay mây mù và cả những thanh âm mà chỉ về đêm ta mới có thể cảm nhận được