Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Con phố sầm uất thân thuộc, nơi mái nhạc thân thương của tôi