Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Hình ảnh phố đêm Hà Nội nhộn nhịp và lãng mạn, tuyệt đẹp