Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Ghé dalat tháng 3, dù dang bị bê tông hóa nhưng ít nhất ở đây vẫn còn đó những khoảng không trong lành và yên bình ... Vì sao không ai tới