Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Ngắm thành phố về đêm thật tuyệt vời. Đêm nay là đêm rằm ánh trăng mới lung linh huyền bí làm sao. Về đêm thành phố thật yên bình.