Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Khi màng đêm buông xuống , mọi cảnh vật thật tĩnh lặng , khoát lên cho mình một màu áo mới thật long lanh , quyến rũ ! 💖