Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Một trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà không ở đâu thay thế được. Đó là trải nghiệm chèo Sup ( Stand Up paddle board ) vừa được ngắm bình minh vừa được trải nghiệm môn thể thao mới lạ. I love Da Nang