Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Không gian yên tĩnh khi về đêm của một góc nhỏ trong thành phố rộng lớn nhộn nhịp. Ảnh được chụp với chế độ chụp đêm của Mi 11 lúc 20 giờ 51 phút, hoàn toàn không có đèn xung quanh.