Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Góc thành quả trang trí phòng làm việc của tôi, chụp trong điều kiện hơi thiếu sáng nhưng rất chân thực