Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Ba và em bé ngắm nhìn thành phố về đêm ❤️🙆‍♀️