Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Sân nhà buổi tối. Cây hoa đào tự tay làm , thêm chiếc đèn nháy giúp cho cây nổi bật hơn. Yêu góc sân nhỏ xinh.