Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Sự yên bình đôi khi ẩn chứa trong những khoảnh khắc nhộn nhịp của thành phố!