Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Cây cầu một thời gắn với tuổi thơ của tôi