Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Màn đêm diệu kỳ như những nốt nhạc đầy cung bậc cảm xúc mỗi người.