Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Đêm sôi động và tất bật trên con đường vào cửa ngõ Hà Nội cuối tháng 4 năm 2021, trời mưa nhẹ trên màn đêm điệu đà.