Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Dù không đẹp, không yên ả như ở nhà, nhưng nơi đây gắn bó với tôi cho đến khi nào mà tôi ko còn làm được nữa.. (Công nhân vào ca đêm)