Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Buổi tối yên bình tại nhà. Chiếc bàn nhỏ để mọi người quây quần uống nước, nói chuyện.