Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Bông hồng cổ sapa thơm nức, đứng ở sân là có thể ngửi thấy mùi thơm rồi. Về nhà ngắm hoa là tâm trạng thoải mái hẳn.