Chạm mở màn đêm
cùng

Caption
Cùng những người bạn thưởng thức khung cảnh thơ mộng này. Cả thành phố bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một bàn tay. Quy Nhơn - Núi Vũng Chua