Cuộc thi "Chạm mở màn đêm" đã kết thúc.
Bạn có thể xem kết quả các tuần tại Danh sách trúng thưởng